O Autorce

Nazywam się Marta Więckiewicz. Jestem doktorem nauk humanistycznych (specjalność: komunikacja społeczna). Współpracuję z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Podstawowym przedmiotem mojego zainteresowania jest internet (głównie aspekt kulturowy i społeczny). Temat mojego doktoratu to: „Blog w perspektywie genologii multimedialnej”.

***

Wybrane publikacje:

Artykuły naukowe:

1. Emotikony – pismo obrazkowe XXI wieku, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2006, nr 2.
2. Internet: wirtualna idea i realne skutki. Wybrane aspekty rozwoju internetu [w:] (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, redakcja naukowa
M. Sokołowski, Olsztyn 2007.
3. Anonimowość w Internecie. Złudzenie czy rzeczywistość? [w:] Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, redakcja naukowa M. Sokołowski, Toruń 2008.
4. Blogowanie jako nowa forma aktywności. Różne oblicza polskiej blogosfery [w:] Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, redakcja naukowa
W. Muszyński, M. Sokołowski, Toruń 2008.

Szkice:

1. Strona warta milion, „Portret” 2006, nr 1.
2. Drugie życie w Second Life, „Portret” 2008, nr 1.

Recenzje:

1. Mówienie jest srebrem. Retoryka w ujęciu praktycznym, „Portret” 2006, nr 1 (rec. książki Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić M. Rusinka i A. Załazińskiej).
2. Jak sprzedać polityka, „Portret” 2006, nr 2 (rec. książki Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna W. Cwaliny i  A. Falkowskiego).
3. Trwałość pamięci, „Portret” 2007, nr 1 (rec. książek: Kultura kłamstwaMinisterstwo bólu D. Ugresic).
4. Niezbędnik inteligenta, „Portret” 2007, nr 2 (rec. książek: S. Bruce, Fundamentalizm; A. Aldridge, Konsumpcja; A. Aldridge, Rynek; J. Scott, Władza).
5. Naukowe refleksje o „parciu na szkło”, „Portret” 2007, nr 3 (rec. książki Znani z tego, że są znani W. Godzica).